823 Uskiftet bo

Den længstlevende ægtefælle har altid ret til at sidde i uskiftet bo med de fælles livsarvinger, hvis der udelukkende var delingsformue i ægteskabet. Hvis førstafdødes havde skilsmissesæreje, kan længstlevende også sidde i uskiftet bo, da skilsmissesæreje bliver delingsformue ved død.

Derimod kan længstlevende ikke sidde i uskiftet bo med førstafdødes fuldstændige særeje. Dette skal skiftes, men der er ikke noget til hinder for, at længstlevende sidder i uskiftet bo med delingsformuen og skilsmissesærejet, selv om førstafdødes fuldstændige særeje skiftes.

Længstlevende kan godt sidde i uskiftet bo, selv om længstlevende har en formue, der er længstlevendes fuldstændige særeje. Dette gælder også de tilfælde, hvor ægtefællerne har det såkaldte kombinationssæreje, som du kan læse mere om på emne nr. 532.

Hvis du ønsker at få mere detaljerede oplysninger om reglerne om uskiftet bo, kan du på emneoversigt nr. 840 se en menu vedrørende emnerne 841- 848, som alle handler om uskiftet bo.

I mange tilfælde er den samlede nettoformue under 850.000 kr. I disse tilfælde kan det være fornuftigt at vælge at undlade at begære boet udleveret til hensidden i uskiftet bo, og i stedet gøre brug af 850.000 kr.'s-reglen, som er gennemgået på emne nr. 822. Den store fordel ved at anvende 850.000 kr.'s-reglen er, at længstlevende kan råde frit over formuen, og at længstlevende kan indgå nyt ægteskab uden at få problemer med skattemyndighederne eller børnene.

Hvis den afdøde ikke efterlader sig livsarvinger, kan længstlevende ikke sidde i uskiftet bo. Boet skal skiftes. Længstlevende skal ikke betale boafgift. Indtil d. 01.07.1995 skulle der betales arveafgift af arv mellem ægtefæller. Den længstlevende kunne dog få udsættelse med arveafgiften, hvis han eller hun ellers opfyldte betingelserne for at sidde i uskiftet bo - bortset fra, at der ikke var nogen livsarvinger. Disse regler om uskiftet bo med statskassen gælder ikke længere. Har du efter de gamle regler fået udsættelse med arveafgiften, kan du nu indgå nyt ægteskab - uden at dette udløser arveafgift.