748 Overtagelse ved død, separation m. v.

Selv om du ikke har dit navn på lejekontrakten, er der en række situationer, hvor du får mulighed for og ret til at fortsætte lejemålet alene.

Det gælder altid ved separation eller skilsmisse og på visse betingelser ved samlivsophævelse eller fordi den person, du hidtil har haft fælles husstand med, må flytte på grund af alder eller sygdom.

Hvis du er gift og skal separeres eller skilles, kan du og din ægtefælle frit aftale, at du må fortsætte lejemålet - og dermed har du ret til at få dit navn (i stedet for hidtidige ægtefælles navn) på lejekontrakten. Kan du og din ægtefælle ikke blive enige om, hvem af jer, der skal blive boende, har I mulighed for at få det afgjort af Familieretshuset/Familieretten i forbindelse med jeres separation eller skilsmisse, og udlejeren skal uden videre acceptere afgørelsen. Familieretshuset/Familieretten vil i denne forbindelse især lægge vægt på, hvem af jer, der skal have eventuelle børn boende og på jeres arbejdsmæssige og økonomiske situation. Og det kan du læse mere om på emne nr. 564.

Flytter din ægtefælle fra dig, har du ligeledes ret til at fortsætte lejemålet. Men hvem af jer, der sluttelig får lejligheden, kan senere blive afgjort af retten.

Dør din ægtefælle eller bliver han/hun nødt til at flytte på plejehjem eller beskyttet bolig eller lign. på grund af sygdom eller alder, har du ret til at fortsætte lejemålet og få dit navn på lejekontrakten.

Hvis du derimod ikke er gift, men lever papirløst sammen med den, der alene har sit navn på lejekontrakten, får du ligeledes en række muligheder for at fortsætte lejemålet. Men først når du i to år har haft fælles husstand med din samlever.

Dør din samlever, efter I har haft fælles husstand i to år - eller bliver han/hun nødt til at flytte på grund af sygdom eller alder - har du ret til at fortsætte lejemålet. Og det kan du eventuelt læse mere om på emne nr. 434 under 'Papirløst samliv'.

Ligeledes har du efter to år med fælles husstand på samme adresse en mulighed for at få lejligheden i tilfælde af en samlivsophævelse. Denne mulighed kan du eventuelt læse mere om i emne nr. 433 under 'Papirløst samliv'.

I alle de situationer, hvor du har ret til at 'fortsætte lejemålet', skal du blot meddele det til udlejeren. Fra det øjeblik, udlejeren har fået en sådan meddelelse, er du indtrådt i lejeaftalen med den virkning, at du hæfter for alle eventuelle restancer, mens den hidtidige lejer er frigjort.

Men for alle tilfældes skyld bør du sikre dig bevis for, at du har givet udlejeren den omtalte meddelelse. Enten ved at få ham til at skrive ændringen på lejekontrakten eller bekræfte modtagelsen på en enslydende kopi af din skrivelse til ham. Skulle han vægre sig ved at give en sådan bekræftelse, kan du sende ham meddelelsen i et brev med afleveringsattest, hvor du beholder en kopi - og hvor du gemmer postvæsenets kvittering for afsendelsen.

Der skal hverken foretages flytteopgør eller oprettes ny lejekontrakt, idet du 'fortsætter lejemålet' på alle hidtil gældende vilkår!