746 Hel eller delvis fremleje

 Hvis du bor til leje i en lejlighed, har du på visse betingelser ret til at videreudleje, dvs. fremleje:

  1. En del af lejligheden, (delvis fremleje)

  2. Og måske hele lejligheden. (fuldstændig fremleje)

1. Delvis fremleje:

I forhold til din udlejer vil du ifølge lejelovens § 157, stk. 1 altid have ret til at 'fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum' til en anden, som ønsker at bo i værelset eller værelserne. Men der er to forudsætninger, som en sådant delvist fremlejemål skal opfylde. Nemlig:

  1. At det samlede antal personer - dvs. du og din eventuelle husstand samt den/de personer, du videreudlejer til - ikke må overstige antallet af beboelsesrum. Råder du fx over en to-værelses lejlighed, som du bor alene i, kan du frit videreudleje det ene værelse, men kun til en enkelt person.

  2. Fremlejeaftalen skal indgås skriftligt, og du skal som lejer inden fremlejeperiodens begyndelse tilstille udlejeren kopi af fremlejeaftalen.

Hvis du er gift og alene har dit navn på lejekontrakten, skal du på forhånd snakke videreudlejningen igennem med din ægtefælle. I den situation, må du nemlig kun videreudleje en del af jeres lejlighed, såfremt resten fortsat kan 'tjene til fælles bolig' - for nu at sige det med lejelovens ord.

2. Fuldstændig fremleje.

Ønsker du ikke bare at videreudleje en del, men hele lejligheden, har du kun ret til det i 'indtil to år' og hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

  1. Dit fravær skal være midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

  2. Der skal være mindst 13 beboelseslejligheder i den ejendom, hvor du bor til leje.

  3. Antallet af personer, som du fremlejer til, må ikke overstige antallet af beboelsesrum i lejligheden.

Selv om alle tre betingelser er opfyldt, kan din udlejer måske alligevel modsætte sig fremlejeforholdet. Nemlig hvis han har en 'rimelig grund', og det kan fx være, at han kender de pågældende personer som lejere, der har misligholdt deres forpligtelser. Men det vil dog kun være i sjældne tilfælde, at udlejeren kan forhindre et fuldstændigt fremlejemål, når de tre nævnte betingelser er opfyldt.

Ved den 'fuldstændige fremleje' skal fremlejeaftalen indgås skriftligt og du skal som lejer inden fremlejeperiodens begyndelse tilstille udlejeren kopi af fremlejeaftalen.

Hverken ved den delvise eller fuldstændige fremleje kan din udlejer kræve at få en ekstra betaling, for det er dig - og kun dig som lejer - der fortsætter med at hæfte over for udlejeren. Du har ansvaret for, at den eller de personer, du har videreudlejet til, overholder ordensreglementet og passer forsvarligt på det lejede. Gør de det ikke, risikerer du, at udlejeren opsiger eller ophæver dit (!) lejemål.

Når du videreudlejer, bør dine lejere betale husleje direkte til dig, og du bør fortsætte med at betale den fulde husleje til udlejeren. Det er dig - og kun dig - der hæfter over for udlejeren, og derfor vil det være dumt, at lade dine lejere betale direkte til din udlejer. For undlader de at gøre det, risikerer du at få dit lejemål ophævet.

I forbindelse med en videreudlejning gør du klogt i at oprette en lejekontrakt, lige som du har ret til at få en økonomisk sikkerhed for, at dine lejere opfylder deres forpligtelser. Og det kan du eventuelt læse mere om i emne nummer 733.