745 Må jeg holde kæledyr ?

Din udlejer har ret til at bestemme, hvorvidt du må holde kæledyr eller ej!

Står der i din kontrakt, at du ikke må holde hund, kat, marsvin og andre husdyr, har du valgt det forkerte sted at bo, hvis du er dyreven og brænder for at anskaffe dig et kæledyr. Bestemmelsen i kontrakten skal følges, for i modsat fald risikerer du, at udlejeren opsiger - eller endnu værre: ophæver - lejeaftalen, hvorefter du kan tvinges til at flytte.

Dog kan din udlejer ikke strø tilladelser ud efter forgodtbefindende. Han skal indtage en konsekvent holdning: Lejerne 'må ikke' eller lejerne 'må godt' holde husdyr, eventuelt kun visse husdyr. Og han kan enten skrive det som et vilkår i de enkelte lejekontrakter eller lade det fremgå af en husorden for ejendommen.

Er der valgt beboerrepræsentanter, kan et beboermøde ifølge lejelovens § 193, stk. 1 vedtage en husorden, som skal være gældende, medmindre udlejeren har vægtige grunde til at modsætte sig dette.

Som lejer kan du komme ud for tre andre situationer hvad angår kæledyr, og de kan opstilles som tre spørgsmål:

1) Hvad må jeg, hvis lejekontrakten og husordenen intet siger om kæledyr?

2) Kan en udlejer - eventuelt en ny ejer af ejendommen - gennemføre en ny husorden, som forbyder kæledyr for fremtiden?

3) Og hvilke dyr betragtes som kæledyr?


Svarene på alle tre spørgsmål er behæftet med usikkerhed, for de danske domstole har ikke truffet principielle afgørelser inden for disse områder.


Hvis lejekontrakten og husordenen intet bestemmer om husdyr, vil du sandsynligvis kunne anskaffe dig en hund, kat eller andet kæledyr. Men vi vil ikke anbefale dig at gøre det, for skulle en eventuel boligsag få et andet - og for os uventet - udfald, kan du blive dømt til at skaffe dig af med dyret igen eller til at flytte fra lejligheden.

Til gengæld kan du tage det roligt, hvis udlejeren udsender en ny husorden med et forbud mod dyrehold. Et sådant forbud kan nemlig under ingen omstændigheder få virkning for de kæledyr, lejerne allerede har anskaffet. Disse kæledyr kan forblive i lejlighederne, indtil deres død. Men til gengæld vil lejerne næppe kunne anskaffe nye kæledyr, for udlejeren har sandsynligvis ret til at indføre et generelt forbud mod dyrehold for fremtiden i en ny husorden. Regler i en ny husorden vil dog aldrig kunne fravige reglerne i din lejekontrakt. Bestemmer din lejekontrakt - eller eventuelt et tillæg til kontrakten - at du fx må holde hund, forbliver tilladelsen i kraft, selv om udlejeren indfører et generelt forbud mod husdyrhold i en husorden. Og i så fald vil du frit kunne købe dig en ny hund, hvis den gamle dør.

Det sidste spørgsmål - hvilke dyr er kæledyr? - skal besvares af domstolene, og det sker kun, såfremt lejere eller udlejere indbringer sager om de forskellige arter af dyr. Hvor alle lejere sandsynligvis må have akvariefisk, vil vi mene, at for eksempel undulater og kanariefugle falder ind under betegnelsen kæledyr og dermed følger de samme regler som katte, hunde og marsvin. Men derimod anses slanger, krokodiller og lignende næppe for kæledyr, og derfor kan udlejeren måske kræve sådanne krybdyr fjernet, selv om beboerne har tilladelse til at holde kæledyr. Men svaret på dette - og mange lignende spørgsmål - ligger hos domstolene!

Ønsker du at vide mere om, hvilke regler udlejeren kan gennemføre i en husorden, kan du læse emne nummer 741.