739 Generel ændring af det lejedes værdi

Din udlejer har mulighed for at hæve din husleje, fordi han mener, du bor for billigt, 

  1. hvis du bor til leje i en kommune, hvor der ikke er boligregulering – eller 
  2. hvis du i en kommune med boligregulering bor til leje på et værelse, hvor værelset er en del af udlejers beboelseslejlighed/en-tofamilieshus – eller i en ejendom, der den 1.januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder.

Lejeloven siger det på en anden måde. Nemlig at hvis din husleje er væsentligt lavere 'end det lejedes værdi', kan din udlejer forlange den forhøjet 'til det beløb, der er rimeligt under hensyn hertil'.

Tillige forsøger lejeloven at afgøre, hvad der er 'rimeligt', idet huslejen skal sammenlignes med den leje, der er almindeligt gældende i kvarteret for lejemål af tilsvarende beliggenhed og kvalitet.

Din udlejer kan dog kun med mellemrum forsøge sig med huslejestigninger under henvisning til 'det lejedes værdi'. Dels skal din husleje være væsentligt mindre end det lejedes værdi, og dels skal der gå mindst to år mellem hver af disse forhøjelser.

Lejeforhøjelsen skal varsles mindst tre måneder i forvejen, og udlejeren skal fremsætte kravet skriftligt under henvisning til 'det lejedes værdi', lige som han skal give dig oplysning om din mulighed for at gøre indsigelse, dvs. protestere.

Får du ikke disse oplysninger, er kravet ugyldigt, og du kan ganske enkelt lade være med at foretage dig noget. Din udlejer bliver nemlig nødt til at starte forfra, hvis han fortsat ønsker at forhøje din husleje.

Det er imidlertid ikke kun din udlejer, der kan forsøge at få reguleret huslejen ud fra 'det lejedes værdi'. Hvis du mener, at huslejen er 'væsentligt højere end det lejedes værdi', kan du indbringe sagen for huslejenævnet med påstand om, at din husleje skal sættes ned. En sådan sag skal du anlægge inden et år efter det tidspunkt, hvor du første gang skulle betale mere, end du finder rimeligt.

Giver huslejenævnet dig medhold, vil du samtidigt kunne få den del af huslejen tilbage, som du har betalt for meget.

Skulle du og din udlejer på et tidspunkt blive uenige om størrelsen af 'det lejedes værdi', vil vi anbefale dig at tage kontakt med en lejerrådgivning eller eventuelt opsøge Advokatvagten eller retshjælpen  for at få en gratis vurdering af din sag.

Skulle du bo til leje i et to-familieshus, hvor ejeren bebor den anden lejlighed - eller et værelse, der er en del af udlejerens beboelseslejlighed/en-tofamilieshus, vil vi dog anbefale dig at overveje det grundigt, inden du protesterer mod udlejerens forhøjelse eller forsøger at få huslejen sat ned under henvisning til 'det lejedes værdi'. Din udlejer vil nemlig til enhver tid kunne opsige dit lejemål med henholdsvis et års varsel eller en måneds varsel -  og uden nogen begrundelse.

Men i større udlejningsejendomme behøver du på ingen måde frygte en opsigelse. Her kan du roligt protestere, hvis du har lyst. Din udlejer skal følge huslejenævnets afgørelse, og han har ingen mulighed for at 'straffe' dig, fx med en opsigelse, fordi du fik medhold.