736 Betalingssted og betalingsdag

 Når du lejer et værelse eller en lejlighed, får du boligen stillet til din rådighed mod, at du betaler udlejeren et beløb i form af husleje. I forbindelse med din husleje-betaling kan der opstå tre problemer, og de kan formuleres som følgende spørgsmål:

  1. Hvor skal du betale?
  2. Hvornår skal du betale?
  3. Og hvad sker der, hvis du betaler for sent?


1. Hvor skal du betale?

Svaret på dette spørgsmål er umiddelbart meget enkelt. Nemlig at det er din udlejer, der skal anvise dig et betalingssted, og hvis han ikke gør det, så skal du betale din husleje på udlejerens bopæl her i landet. Men med nutidens moderne betalingssystemer - automatiske kontooverførsler - vil det sjældent være praktisk at møde op med pengene hos udlejeren. Og det har lejeloven taget højde for, idet 'indbetaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted'.
Beløbet skal enten indbetales kontant eller trækkes på din konto pr. denne dag!

2. Hvornår skal du betale?

Svaret på dette spørgsmål afhænger af, hvad der er aftalt i din lejekontrakt. Din udlejer kan frit fastsætte en forfaldsdag, men han må dog maksimalt forlange, at du skal betale husleje for tre måneder ad gangen. Sædvanligvis forlanger din udlejer at få huslejen forud for en måned ad gangen, og selv om han frit kan fastsætte forfaldsdagen, fx hver den femtende eller hver den tyvende i måneden, vil du typisk blive pålagt at betale hver den første i måneden.

Du skal betale på den aftalte månedsdag, men hvis denne dag er en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen automatisk til den følgende hverdag.

 

3. Hvad sker der, hvis du betaler for sent?

Hvis du betaler din husleje for sent mere end 3 hverdage for sent, behøver du ikke at frygte de store ulykker. I hvert fald ikke i første ombæring. Din udlejer kan nemlig hverken opsige eller ophæve dit lejemål, men udelukkende sende dig et påkrav, hvori han giver dig yderligere 14 dage til at betale det skyldige beløb.

Et sådant påkrav er dog ikke helt gratis for dig. For ud over den manglende husleje, kan din udlejer forlange at få et gebyr på  326 kr. i 2024 og 314 kr. i 2023  - uanset restancens størrelse.

Betaler du beløbet - samt gebyret - inden for fristen på 14 dage, sker der dig intet. Din udlejeren kan ikke forlange, at du skal betale andet, fx et inkassogebyr til udlejerens advokat, og din overskridelse af betalingsfristen vil ikke senere kunne tillægges nogen betydning i dit lejeforhold!

Betaler du derimod ikke inden for den ekstra påkravsfrist, har udlejeren uden videre ret til at ophæve lejeaftalen, således du skal flytte med det samme. Din udlejer har dog kun denne ret, hvis det klart fremgik af hans påkrav til dig, at du risikerede at få ophævet dit lejeforhold, såfremt du fortsat undlod at betale restancen - og gebyret - inden fristens udløb.