686 Fast forrentede lån eller rentetilpasningslån?

I de sidste par år har det været muligt at optage realkreditlån med en variabel rente. Disse lån kaldes rentetilpasningslån, FlexLån® (Realkredit Danmark) eller BoligXlån (Totalkredit).

Rentetilpasningslånene er normalt kontantlån, hvor renten beregnes på basis af korte obligationer, hvor den effektive rente er lavere end på lån med løbetider på 20 eller 30 år. I november 2022 er renten på et 5-årigt rentetilpasningslån på ca. 3,0% p.a. eller ca 2,0% lavere end på 30-årige obligationslån med fast rente. På et lån på 1 million kr. kan du med andre ord spare ca. 20.000 kr. i årlig rente før skat.

Den store ulempe ved rentetilpasningslånene er, at du ikke kan være sikker på, hvad renten bliver i de kommende år. Det kan jo tænkes, at renten stiger, og det er derfor ikke sikkert, at du får den ønskede rentebesparelse, når de samlede udgifter på lånet skal sammenlignes med udgifterne på et fast forrentet lån. Det kan kun fremtiden vise.

Rentetilpasningslånene har desuden den ulempe, at det ikke er muligt at foretage låneomlægninger og dermed skære en del af restgælden væk, hvis renten skulle stige og kurserne falde. Lånene står hele tiden til en kurs, der ligger tæt på kurs 100, også selv om kurserne på de fast forrentede lån falder.

Hvis omvendt renten falder, har rentetilpasningslånene den fordel, at du automatisk får fordelen af rentefaldet, medens de, der har valgt de fast forrentede lån, først får glæde af et rentefald, hvis de foretager en låneomlægning med deraf følgende omkostninger.

Hvis du kan lide at gamble, bør du vælge rentetilpasningslånene. Hvis du omvendt vil føle dig tryg ved at kende din boligøkonomi i mange år fremefter, bør du vælge de fastforrentede obligationslån - også selv om trygheden koster dig f. eks. 2.000 kr om måneden.