651-10 Aktieopsparing

Reglerne om aktieopsparing blev indført med virkning fra d. 01.01.2019. Pr. d. 31.12.2022 var der 292.000 aktiesparekonti.

Der kan i 2023 maksimalt indskydes i alt 106.600 kr. Ved finanslovsforliget i april 2023 er det aftalt, at loftet for indskud skal stige til 135.000 kr. i 2026.

Beløbsgrænsen gælder for det samlede indskud, og ikke for det årlige indskud. Har du f. eks. frem til 31.12.2022 indskudt i alt 80.000 kr, kan du i 2023 indskyde yderligere 26.600 kr.

Beløbsgrænsen gælder ikke for værdistigninger på aktieopsparingen, og der kan derfor godt indestå mere end 106.600 kr på aktieopsparingen.

En aktiesparekonto kan oprettes af fysiske personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og indebærer, at gevinster lagerbeskattes med 17 %, mens aktieavancer normalt beskattes med 27-42%. Lagerbeskatningen betyder, at værdistigninger beskattes, selv om gevinsten ikke er realiseret. Ved tab beregnes der negativ skat, der kan fremføres til fradrag i skat af senere gevinster, men ikke kan overføres til andre (aktie)depoter, da aktiesparekontoen fungerer som et “lukket system”.

En aktiesparekonto kan bestå af en eller flere indlånskonti og et eller flere værdipapirdepoter. En aktiesparekonto kan kun have een ejer, og man kan kun have een aktiesparekonto.

På aktiesparekontoen kan indskydes kontanter og børsnoterede danske og udenlandske aktier. Derudover kan der indskydes beviser i visse aktiebaserede investeringsforetagender, herunder de aktiebaserede ETF'er.

Der kan dog ikke indskydes næringsaktier, konvertible obligationer eller visse aktier, der ejes af kapitalfondspartnere samt papirer i andelsbeskattede foreninger eller obligationsbaserede investeringsforetagender.

Indskud på aktiesparekontoen kan ske i form af kontanter eller ved overførsel fra andre depoter, hvor sidstnævnte dog anses som salg på tidspunktet for indskud på aktiesparekontoen.

Skatten på 17% kan betales med midlerne på kontoen, men det er også muligt at betale skatten med andre midler, uden at dette har indflydelse på beløbsgrænsen for indskud.