612 Møbelgaver

Indtil 1. juli l995 havde du mulighed for at give såkaldte møbelgaver til en række nære slægtninge. Men denne særregel blev ophævet i lov om bo- og gaveafgift, fordi du har fået langt videre muligheder for - afgiftsfrit - at begave dine børn, børnebørn og svigerbørn.

I stedet for at forære dine nære slægtninge kontanter, kan du frit give dem møbler eller andet udstyr, blot den årlige værdi holder sig under de nye beløbsgrænser. Og dem kan du få en masse at vide om på det forrige nummer. Nemlig på nummer 611