544 Er vi fortsat sambeskattede ?

Dette spørgsmål er rent teknisk forkert formuleret. Sambeskatningen af ægtefæller blev nemlig officielt ophævet pr. d. 01.01.1983.

Der gælder dog stadigvæk en lang række særlige beskatningsregler for ægtefæller, og den korrekte formulering af spørgsmålet er derfor, om disse særlige beskatningsregler gælder, hvis du og din ægtefælle ikke længere bor sammen.

Svaret er, at de særlige skatteregler for ægtefæller finder anvendelse, indtil udgangen af det indkomstår, hvor samlivet ophæves. Du og din ægtefælle er altså skatteretligt samlevende, selv om I ikke længere bor sammen, men dog kun indtil den 1. januar næste år eller indtil en separation eller skilsmisse, hvis denne bliver gennemført inden da.

I en række tilfælde stiller skattereglerne ægtefæller bedre end ugifte. Det gælder fx. reglerne om overførsel af uudnyttet personfradrag og reglerne om overførsel af negativ indkomst til fradrag hos den anden ægtefælle. Du kan læse mere om de særlige skattefordele for samlevende ægtefæller på emne nr. 512.

I de nævnte tilfælde gør du og din ægtefælle ofte klogt i at vente med at gennemføre den officielle separation eller skilsmisse, indtil efter nytår. I kan blot nøjes med at flytte fra hinanden, for skatteretligt vil I alligevel være samlevende indtil nytårsaften, selv om I ikke bor sammen. Derved undgår i at løbe ind i en restskat udelukkende som følge af separationen eller skilsmissen. Hvis begge jeres nettoformuer er positive, kommer I til at dele den pågældende restskat - uanset hvem af jer, restskatten pålignes.

Du kan læse mere om de skattemæssige problemer i forbindelse med bodelingen på emne nr. 579