542 Fortsat fælles forældremyndighed ?

Den fælles forældremyndighed fortsætter, selv om I flytter fra hinanden. Det betyder, at du og din ægtefælle fortsat skal være enige om, hvor barnet eller børnene skal bo. Hvis I ikke kan blive enige om dette vigtige spørgsmål, bør du snarest muligt rette henvendelse til en advokat, som kan bistå dig med en sag om, hvem af jer, der skal have forældremyndigheden alene, eller hvor barnet skal bo, hvis den fælles forældremyndighed skal fortsætte.

Vi vil give dig det råd, at du aldrig bør flytte hjemmefra uden at tage børnene med, og at du omvendt aldrig må lade din ægtefælle flytte hjemmefra med børnene.

Hvis I ikke kan blive enige om forældremyndighedsspørgsmålet, kan I eventuelt rette henvendelse til Familieretshuset, som kan tilbyde jer gratis børnesagkyndig rådgivning - normalt ved en erfaren psykolog eller socialrådgiver - med henblik på, at I selv ved aftale kan få løst konflikten. Denne mulighed vil vi varmt anbefale, hvis I begge ønsker at finde frem til en løsning ved aftale, men dog savner en person, som kan optræde som uvildig mægler mellem jer.

Hvis du vil vide mere om forældremyndighedsspørgsmålet, kan du læse emne nr. 561.

Ønsker du og din ægtefælle at indgå en skriftlig aftale om udøvelsen af fælles forældremyndighed efter samlivsophævelsen, kan du bestille en formular hertil på denne linies formularservice. Det kan du læse mere om på emne nr. 231. Er I enige om, at den ene af jer skal have forældremyndigheden alene, mens den anden skal have en skriftligt aftalt samværsret, kan du læse mere om en formular til en sådan aftale på emne nr. 232.