535 Ophævelse og ændring af særeje

Hvis du og din ægtefælle ønsker at ophæve eller ændre jeres bestående særeje, kan dette som regel ske ved, at I opretter en ny ægtepagt. I kan dog ikke ved ægtepagt træffe bestemmelser, der strider mod en arveladers eller en gavegivers bestemmelse om særeje.

Har I særeje i henhold til en ægtepagt fra før særejereformens ikrafttræden d. 01.10.1990, forbliver særejet fuldstændigt særeje. Hvis I ønsker at forbedre længstlevendes retsstilling betydeligt, er det meget enkelt at ændre jeres fuldstændige særeje til kombinationssæreje. Du kan læse mere om fordelene ved kombinationssæreje, som for langt de fleste er klart bedre end fuldstændigt særeje, på emne nr. 532, og du kan på emne nr. 253 læse mere om formular til en sådan ægtepagt, som ikke ændrer noget som helst ved ejerforholdene, men blot ændrer særejet til den nye særejeform, som stiller længstlevende langt bedre.

Hvis du og din ægtefælle vil have ophævet jeres eksisterende særeje og vende tilbage til almindeligt formuefællesskab, kan dette også gøres ved en meget simpel ægtepagt. Vi har udarbejdet en formular hertil, som du kan læse mere om på emne nr. 254. I skal have været gift i meget lang tid, før I rent statistisk kan se bort fra skilsmisserisikoen. I 1995 havde eksempelvis godt 11% af alle, der blev skilt, fejret sølvbryllup. Bliver I ikke skilt, men holder sammen til døden jer skiller, vil kombinationssæreje være en bedre løsning for den længstlevende af jer end formuefællesskab. Det vil derfor efter vores opfattelse i de fleste tilfælde være klogest at nøjes med at ændre særejet til kombinationssæreje, dvs. anvende formular nr. 253.

Som nævnt i indledningen kan I ikke ændre eller ophæve et særeje, hvis dette strider mod arveladers eller gavegivers bestemmelse. Der findes ofte ophævelsesklausuler i testamenter og gavebreve, som gør det muligt at ophæve særejet, når I f.eks. er fyldt 55 år eller har været gift i et vist antal år. Men hvis der ikke er sådanne ophævelsesklausuler i testamentet eller gavebrevet, må I leve med særejet på godt og ondt. Der er imidlertid ikke regler, der forhindrer jer i at forbruge dette særeje, og på denne måde få særejet til langsomt at forsvinde.