516 Registreret partnerskab

Danmark indførte som det første land i verden pr. 01.10.1989 regler om registreret partnerskab for personer af samme køn.

I lande som eksempelvis Belgien, Holland, Island, Norge, Portugal, Spanien og Sverige kan par af samme køn indgå ægteskab med de samme retsvirkninger som et ægteskab indgået mellem par af forskelligt køn. I andre europæiske lande har par af samme køn fået mulighed for at indgå registreret partnerskab. Dette gælder eksempelvis Finland, Storbritannien, Tjekkiet og Tyskland.

Pr. 01.01.2012 var der i alt 4.101 registrerede par, hvoraf de fleste par (ca. 75%) bestod af to mænd.

Fra d. 15.06.2012 kan personer af samme køn indgå ægteskab, som får de samme retsvirkninger som et ægteskab mellem personer af forskelligt køn. De kan ikke længere indgå registreret partnerskab.

Der gælder dog enkelte undtagelser fra hovedreglen
 

  1. Bestemmelser i lovgivningen, hvor den ene part i et ægteskab er bestemt ved køn, gælder ikke for registrerede partnere. Som et eksempel kan nævnes de særlige regler om mandens hæftelse for hustruens indkøb til dækning af hendes særlige behov. Disse regler blev ophævet i Danmark pr. d. 01.01.2018.
     
  2. Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette

Et partnerskab, der er indgået efter lov om registreret partnerskab, kan efter parternes ønske omdannes til et ægteskab af den vielsesmyndigheden, dvs. kommunen.

To heteroseksuelle af samme køn kan indgå ægteskab, f. eks. for at spare gave- eller boafgift.