473 Andre økonomiske krav?

Da der ikke er forsørgelsespligt mellem ugifte samlevende, har du ingen mulighed for at få en slags ægtefællebidrag i forbindelse med en samlivsophævelse. Og det gælder uanset samlivets varighed, og selv om du eventuelt på opfordring fra din hidtidige samlever har opgivet din uddannelse eller dit arbejde for udelukkende at passe jeres børn og hjem!

Du har heller ingen mulighed for at få erstatning, fordi du har mistet eller forringet din erhvervsevne ved i en lang årrække at tage dig af alt det huslige. Som papirløs samlever får du ingen kompensation, som kan hjælpe dig i gang på arbejdsmarkedet.

I det hele taget er det juridiske udgangspunkt, at du ikke får noget ud af at rejse krav mod din samlever, medmindre du kan støtte dit krav på et klart grundlag - og det vil sige en skriftlig aftale.

Betaler du for eksempel alle jeres ferierejser i en ti-årig periode, hvor din samlever bruger sine penge til at videreuddanne sig, er det bare ærgerligt - for dig! Du har selv valgt at indrette dig på den måde, og hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale - fx. at din samlever i tilfælde af et brud skal betale halvdelen af rejsernes pris - får du intet.

Skulle din samlever imidlertid frivilligt tilbyde at betale et løbende bidrag til dig i en periode, selv om han ikke kan forpligtes til det, må vi advare mod en sådan ordning. Din samlever kan nemlig ikke få skattefradrag for sådanne bidrag, selv om du kommer til at betale skat af dem.

Står du ikke i en opløsningssituation, vil vi opfordre dig til at overveje, om samlivet skal veksles til et egentligt ægteskab - med de oplagte fordele, som det medfører for den økonomisk svage part. Ønsker I imidlertid ikke - af en eller andet grund - at gifte jer, bør I som det mindste oprette en 'Generel samlivskontrakt', hvor I aftaler nogle retfærdige spilleregler for jeres forhold.

Ønsker I at vide mere om en sådan 'Generel samlivskontrakt', kan I læse emne nummer 426 og fortsætte med emne nummer 242 under Formularservice.