463 Bo- og tillægsboafgift

Selv om du og din samlever sørger for at få arveret efter hinanden ved at oprette et testamente, kommer den længstlevende af jer ikke til at stå så godt som den længstlevende af to ægtefæller.

En enke eller enkemand fra et ægteskab skal slet ikke betale boafgift - og den efterlevende ægtefælle har sædvanligvis ret til at sidde i uskiftet bo med eventuelle fælles børn.

Den længstlevende af jer får ingen af de sidstnævnte fordele, idet  afgiftsfriheden og retten til uskiftet bo udelukkende gælder for ægtefæller.

Til gengæld slipper du som efterlevende samlever med en boafgift på 15% af boets nettobeholdning ud over 321.700 kr. (2023), men kun såfremt I har nået at have fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet.

Sker dødsfaldet inden for de første to år af jeres samliv eller har I ikke haft fælles bopæl, men blot været weekendvenner i f. eks. 18 år, skal den efterlevende af jer desuden betale tillægsboafgift på 25%, således at den samlede statsafgift bliver på mellem 25% og 36,25%.

Forskellen i afgift kan fx illustreres ved at lade en papirløs enke arve 321.700 kr.  Det er i eksemplet forudsat, at enken arver hele afdødes bo i 2023 i henhold til et testamente.

Sker dødsfaldet indenfor de første to år af samlivet, kommer den papirløse enke til betale 25% af  321.700 kr. eller 80.425 kr. 

Sker dødsfaldet først efter to års samliv på samme adresse, falder boafgiften til 0 kr, idet der slet ikke skal betales boafgift af beløb op til 321.700 kr. 

Hvis du og din samlever i stedet havde været gift, ville den længstlevende af jer være sluppet helt uden afgift - uanset arvens størrelse og uanset samlivets/ægteskabets varighed.

Da bo- og tillægsboafgiften for dig og din samlever er anderledes voldsom de to første år, hvor I bor sammen, bør I i den periode overveje, om I ved siden af det gensidige testamente bør sikre jer selv og hinanden ved at tegne en såkaldt krydslivsforsikring, dvs. en ordning, hvor I gensidigt forsikrer jer mod hinandens død.

Ønsker I at vide mere om sådanne krydslivsforsikringer, kan I læse emne nr. 452.

Ligeledes bør du og din samlever overveje, om I skal indsætte hinanden i jeres eventuelle pensionsordninger. Og det kan I læse om i emne nr. 453.