442 Aftaler om fælles forældremyndighed

Når du og din papirløse samlever får et barn sammen, er det barnets mor - og kun moderen - der har forældremyndigheden og værgemålet over barnet.

Men selv om det juridiske udgangspunkt er klart, kan du og din samlever aftale noget andet, hvis hun vil være med til det. I har nemlig mulighed for at aftale, at I skal have fælles forældremyndighed, og når denne aftale er anmeldt til
Familieretshuset, får I nøjagtigt de samme rettigheder og forpligtelser over for jeres fælles barn.

Du kan blive medbestemmende over barnet, hvis din samlever frivilligt ønsker at indgå en aftale med dig, og hvis denne aftale om fælles forældremyndighed bliver anmeldt til statsforvaltningen.

Du kan også få andel i forældremyndigheden mod din samlevers vilje, men det kan i så fald kun ske ved dom..

Selv om du som far får del i forældremyndigheden over dit barn, er det ikke noget, vuggestuen, børnehaven, skolen og andre offentlige institutioner automatisk bliver gjort bekendt med. I skal selv orientere omverdenen om den ændrede retstilstand, for i modsat fald vil der opstå situationer, hvor du fortsat er uden for indflydelse. Det gælder for eksempel valg til skolebestyrelsen, hvor kun din samlever får tilsendt en stemmeseddel, medmindre skolens ledelse forinden har fået en kopi af den godkendte aftale om fælles forældremyndighed.

I dag aftaler over 50% af papirløse par, som får et barn sammen, at de skal have fælles forældremyndighed. Faderen får nemlig tilsendt ovennævnte anmeldelsesblanket sammen med en blanket til anerkendelse af faderskabet. Dermed bliver forældrene nødt til at drøfte spørgsmålet, og hovedparten af de kvindelige samlevere kan indse det oplagt urimelige i, at de har forældremyndigheden alene, blot fordi de har valgt at leve i et ægteskabslignende forhold i stedet for et egentligt ægteskab!