441 Hvem har forældremyndigheden ? 

Mens begge ægtefæller automatisk deler forældremyndigheden og værgemålet over et fælles barn, er det moderen - og kun moderen - i det papirløse forhold, der udøver disse rettigheder. Derfor har moderen juridisk set den suveræne ret til at træffe alle økonomiske og personlige valg på jeres barns vegne.

Din papirløse kone kan blandt andet bestemme, hvad jeres barn skal hedde, om det skal døbes eller navngives, hvor det skal bo, om det skal gå i en privat skole eller i folkeskolen, hvem det må lege sammen med og hvad det må købe. Som papirløs far har du intet at skulle have sagt, medmindre din samlever lader dig være medbestemmende!

Men selv om udgangspunktet er klart - nemlig at din kvindelige samlever har forældremyndigheden og værgemålet alene - så har politikerne i Folketinget med virkning fra 1. januar 1986 givet dig en mulighed for at blive stillet betydeligt bedre som papirløs far til et barn. Du kan nemlig få del i forældremyndigheden og værgemålet over jeres barn - dvs. nøjagtigt den samme ordning som der gælder for ægtefæller - men kun hvis barnets mor vil være med til det!

Hovedparten af alle kvindelige samlevere ønsker i dag at dele forældremyndigheden med barnets far, og det kan du læse mere om på det følgende nummer - nemlig på emne nummer 442 - hvor du tillige får at vide, hvordan I indgår aftalen om fælles forældremyndighed.