425 Formueordningen

I de papirløse forhold opstår der på ingen måde en slags formuefællesskab - også kaldet for delingsformue - og det gælder uanset, hvor mange år du og din livsledsager har boet sammen. Derimod beholder I som udgangspunkt hver især:

1) Den fulde ejendomsret til alle de ting, hver af jer har medbragt i jeres forhold.

2) Den fulde ejendomsret til samtlige de ting, hver af jer køber, mens jeres papirløse forhold består.

Hvis den kvindelige part fx betaler huslejen og de månedlige madindkøb, mens manden køber møbler, stereoanlæg og bil, står han betydeligt bedre i tilfælde af, at forholdet senere går i stykker. Han fortsætter nemlig med at eje disse ting, og han kan frit tage dem med sig til sin nye adresse. Hverken tingene eller tingenes værdi bliver fælles - som i et ægteskab med formuefællesskab.

Hvor to personer, som gifter sig, automatisk får detaljerede regler for deres økonomiske fællesskab og for en eventuel deling af det, indeholder den danske lovgivningen ingen - og jeg understreger INGEN - bestemmelser for papirløse samlevere. I stedet lader loven det være op til dig og din samlever at aftale jer til rette!

I vil ikke kunne aftale, at lovgivningens regler om ægtefællers formuefællesskab skal være gældende i jeres forhold. Men I kan aftale en økonomisk ordning, som i stort omfang ligner til forveksling. For eksempel at I skal eje alt, hvad I hver især køber til jeres fælles hjem, mens I bor sammen, i fællesskab, dvs. i lige sameje.

Det er imidlertid vor erfaring, at kun de færreste papirløse samlevere indgår sådanne, skriftlige aftaler - også kaldet for samlivskontrakter. Derfor opstår der ofte helt oplagte urimeligheder, når et papirløst forhold går i stykker. Hvad du og din samlever måske i mange år har behandlet og betragtes som jeres, viser sig pludselig kun at tilhøre den ene af jer, for det var tilfældigvis vedkommende, der betalte og alene fik sit navn på alle kvitteringerne eller købekontrakterne!

Du og din samlever vil kunne undgå mange ærgrelser - og måske udgifter til opslidende retssager - hvis I sørger for at sikre jer selv og hinanden. Og det gør I blandt andet ved at oprette en 'Generel samlivskontrakt', hvor I aftaler netop den økonomiske ordning, der skal gælde i jeres forhold.

En 'Generel samlivskontrakt' er kort fortalt en juridisk forpligtende aftale, hvor I fastsætter det mere generelle omfang af jeres økonomiske fællesskab samt de regler, I ønsker skal gælde, hvis jeres forhold senere skulle gå i stykker. I kan udmærket nedfælde jeres helt egne regler på papir. Men skal en sådan kontrakt være noget værd, hvis uenigheden på et tidspunkt melder sig, skal reglerne være meget klare og tage højde for en række juridiske kendsgerninger. Derfor vil vi anbefale jer, at I benytter den meget omfattende samlivskontrakt, der er udformet som en del af Danmarks Familieadvokat, og som I kan læse mere om på det følgende nr. 426 - samt på nr.  242.

Men inden I eventuelt bestiller den generelle samlivskontrakt, bør I overveje, om I tillige har behov for et gensidigt notartestamente samt måske en samejekontrakt om fast ejendom, idet disse dokumenter tillige er indeholdt i den såkaldte 'Samlivspakke'. Og den kan I læse mere om på emne nr. 241.