421 Får samlevere forsørgelsespligt ?

Når to personer indgår ægteskab, får de pligt til at forsørge hinanden, ligesom de økonomisk hæfter for hinandens indkøb af daglige fornødenheder. Og går ægteskabet senere i stykker - ægtefællerne bliver separeret eller skilt - kan den gensidige forsørgelsespligt resultere i, at den ene af parterne skal betale bidrag til sin eks-ægtefælle i en årrække.

En sådan forsørgelsespligt og et sådant gensidigt økonomisk ansvar for visse indkøb findes derimod ikke i det papirløse forhold. Her fortsætter du og din samlever med at være økonomisk selvstændige individer, og går jeres forhold senere i opløsning, kan ingen af jer blive pålagt at betale bidrag til den anden. Det gælder uanset, om I har boet sammen i 5, 10, 20 eller for den sags skyld i 50 år, og selv om den ene af jer - i øvrigt typisk kvinden - har opgivet sit arbejde efter den andens ønske og er blevet hjemmegående for at passe boligen og børnene.

Selv om du i den omtalte situation måtte have et stort behov for at modtage bidrag fra din tidligere samlever, har du ingen mulighed for at få det. I stedet må du leve din eventuelle formue op, og derefter kan du søge bistandshjælp. Du vil som sagt hverken kunne få bidrag fra din tidligere samlever eller kunne rejse et erstatningskrav for din nedsatte erhvervsevne eller eventuelt rejse krav om vederlag for mange års arbejde med pasningen af jeres hjem og børn!

I et papirløst forhold har du og din samlever ingen mulighed for at indgå en aftale om, at ægteskabslovgivningens regler om gensidig forsørgelsespligt skal gælde i jeres forhold. Men i stedet kan I blandt meget andet indgå specielle aftaler om fordelingen af udgifterne under samlivet, om en gensidig forsørgelsespligt under samlivet samt indføre fælleseje - i form af lige sameje - for alle de ting, I køber under samlivet.

Som en del af denne internetservice har vi udformet et særligt dokument - en generel samlivskontrakt - hvor du og din samlever kan få en række af de fordele, som automatisk følger af ægteskabet. Hvis du vil vide mere om en sådan generel samlivskontrakt, kan du læse emne nummer 242 under linjens Formularservice.