386 Mulighed for abort?

Selv om du er under 18 år - og dermed underlagt forældremyndighed - har du mulighed for at få foretaget en abort, uden dine forældre får noget at vide om det.

Denne mulighed fremgår af § 6, stk. 1 i lov om svangerskabsafbrydelse, hvor der står følgende:

Er kvinden under 18 år, skal forældremyndighedens indehaver samtykke i anmodningen om abort.

Men reglen har følgende tilføjelse om et særligt amtskommunalt udvalg, der hedder Samrådet:

Samrådet kan, når omstændighederne taler derfor, tillade, at samtykke efter stk. 1 (dvs. dine forældres samtykke) ikke indhentes.

Ligeledes kan Samrådet give tilladelsen, selv om dine forældre siger nej.

Skulle du være blevet gravid og ønsker en abort, skal du henvende dig til din læge eller til socialforvaltningen, hvor du kan anmode om at få foretaget indgrebet - eventuelt uden dine forældre behøver at få noget at vide om det.

Får du et afslag fra det udvalg, der hedder Samrådet, kan du - stadig uden at snakke med dine forældre - klage over afslaget til et ankenævn under Justitsministeriet.

I 2001 modtog landets samråd i alt 74 ansøgninger om tilladelse til abort, og der blev givet 59 tilladelser og 15 afslag.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at du bør henvende dig så tidligt i graviditeten som muligt, for du har ret til abort - forudsat du får den omtalte tilladelse - hvis indgrebet kan foretages inden din 12. svangerskabsuge.

Skal indgrebet foretages på et senere tidspunkt i din graviditeten, skal der tillige være en lægelig begrundelse for aborten eller Samrådet skal tillige mene, at du 'på grund af ung alder ikke for tiden formår at drage omsorg for barnet på forsvarlig måde'.

Skulle du i øvrigt ønske vejledning, men uden for det såkaldt offentlige system, vil vi anbefale dig at tage kontakt med Mødrehjælpen, som du kan opsøge - eller eventuelt ringe til - på dens adresser i blandt andet København, Århus og Odense. Mødrehjælpen er en privat og frivillig organisation, hvor du gratis kan få råd og vejledning, og hvor du kan henvende dig anonymt - altså uden du behøver at opgive dit navn og din adresse.

Du kan i øvrigt få rådgivning om at undgå abort og graviditet på Dansk Kvindesamfunds hjemmeside, hvor der er en oversigt over de danske præventionsklinikker