385 Spritkørsel på cykel eller knallert

Hvis du kører i spirituspåvirket tilstand på din cykel, kan du normalt ikke straffes for spiritus- eller promillekørsel. Du kan dog få en bøde, hvis du som følge af påvirkning af spiritus befandt dig i en sådan tilstand, at du var ude af stand til at føre cyklen på betryggende måde. Du risikerer desuden selvfølgelig at straffe dig selv, fordi du ikke kan styre din cykel og vælter, eller fordi du cykler ind i et eller andet.

Tillige vil din eventuelle ansvarsforsikring og din ulykkesforsikring kunne nægte at betale erstatning med den begrundelse, at du har handlet forsætligt, dvs. helt bevidst har dummet dig.

Familieansvarsforsikringen kan under henvisning til din spirituspåvirkede tilstand slippe for at betale de skader, du måtte have forårsaget på andre eller andres ting under din spirituøse cykeltur. Og med samme begrundelse kan din eventuelle ulykkesforsikring slippe for at betale for udbedringen af de skader, fx ødelagte tænder, du har påført dig selv.

Kører du derimod i spirituspåvirket tilstand på en lille knallert, der er konstrueret til at køre op til 30 km i timen,  kan du straffes med bøde - og i alvorlige eller gentagelsestilfælde med fængsel.

Og til din orientering, så regnes det for spirituskørsel, når din alkoholkoncentration i blodet overstiger 0,50 promille.

Størrelsen af en eventuel bøde afhænger af din indtægt, og hvis den er lille, slipper du - i hvert fald ved den første forseelse - med en bøde på maksimalt 2.000 kr.

Dine forældre hæfter ikke for en sådan bøde, og derfor vil du sædvanligvis kunne få en afdragsordning med politiet. Men det vil være betydeligt billigere og lang klogere at lade din knallert stå, hvis du har drukket mere end et par almindelige genstande, fx mere end to øl.

Mange unge har senere fortrudt den måde, hvorpå de lærte juraen på dette område at kende.