383 Dækker forsikringen ?

Hvis du som ung 'kommer til' - som det jo kaldes - at smadre naboens vindue med en fodbold, vælter på din kammerats cykel, kører ind i en fodgænger eller laver andre skadegørende handlinger, risikerer du at skulle betale erstatning af egen lomme.

Selv om du er ung, er du nemlig erstatningsansvarlig efter de samme regler som voksne, men der tages hensyn til din modenhed og udvikling.

Langt de fleste af de skader, du måtte forårsage, vil være dækket af dine forældres såkaldte familieansvarsforsikring. Hvis de da har en sådan, for det er - mærkeligt nok - frivilligt. Mens alle, der har en hund, skal have en ansvarsforsikring, kan alle, der har børn, frit lade være med at have dem ansvarsforsikret.

Kun de færreste voksne tør dog lade være med at tegne en ansvarsforsikring, og den dækker de skader, som du ved en såkaldt retsstridig handling forårsager på andre personer eller deres ejendele.

Forsikringen dækker imidlertid ikke:

  1. Hvis du er skyld i, at dine forældre kommer til skade.

  2. Hvis du ødelægger noget i dit hjem.

  3. Eller hvis du selv kommer til skade.

Derfor vil vi anbefale, at dine forældre ved siden af den almindelige familieansvarsforsikring tegner en særlig ulykkesforsikring, som dækker skade på dig selv, fx en dyr tandbehandling som følge af et uheld på din cykel.