374 Skat af børnebidrag
 

Hvis den ene af dine forældre betaler børnebidrag til den anden, behøver du sædvanligvis ikke være bange for, at dette bidrag belaster dit skattemæssige frikort. Det såkaldte normalbidrag blev i 1988 gjort skattefrit for alle børn under 18 år, og det skete for at stille børn, der kun lever sammen med den ene af sine forældre, og børn, der bor sammen med begge sine forældre, mere lige.

Betaler den ene af dine forældre imidlertid mere end det såkaldte normalbidrag - fx dobbelt børnebidrag - vil det overskydende beløb blive beskattet hos dig, selv om det er din anden forælder, der modtager pengene. Det overskydende beløb går dermed fra i det beløb, du må tjene skattefrit (dvs. kun belagt med den såkaldte bruttoskat). Eller sagt på anden måde, så bliver dit frikort mindre, og dermed er du afskåret fra at tjene lige så meget skattefrit, som de skolekammerater eller skoleveninder, der bor sammen med begge deres forældre.

Hvis din ene forælder betaler mere end normalbidraget til den anden af dine forældre, kan du selv regne ud, hvordan det påvirker dit frikort. Du skal blot trække alt, hvad der ligger udover normalbidraget fra dit skattemæssige personfradrag, og derefter har du størrelsen af dit frikort.

Eksempel:

Din far betaler dobbelt børnebidrag til dig, dvs. 2 x 1.328 kr. plus finanslovstillæg på 172 kr. om måneden. Du skal da betale skat af 12 x 1.328 kr. eller 15.936 kr. i 2023, da finanslovstillægget ikke er skattepligtigt. Dit personfradrag i 2023 er imidlertid på 38.400 kr. Du kan derfor tjene 22.464 kr. i 2023, før du skal betale indkomstskat.

Størrelsen af det børnebidrag, din ene forælder eventuelt betaler til den anden, bliver du nødt til at spørge din mor eller far om.