357 Dankort til unge

Selv om du er under 18 år, er der - juridisk set - intet til hinder for, at du  betaler med et Dankort.

Vil pengeinstituttet lade dig oprette en konto med Dankort, kan du benytte den til de penge, du har ret til at råde over. Nemlig pengegaver, som du har fået til såkaldt 'egen rådighed', samt de lønindtægter, du har efter dit fyldte 15. år.

De fleste pengeinstitutter forlanger imidlertid, at de får en kaution - en såkaldt selvskyldnerkaution - fra mindst en af dine forældre, for så længe, du er under 18 år, må du ikke stifte gæld. Derfor vil pengeinstituttet normalt være afskåret fra at gøre noget krav gældende mod dig, såfremt du overtrækker din konto. Pengeinstituttet vil udelukkende kunne opsige din kontoordning - altså straffe dig på den måde, at det ikke længere vil have dig som kunde. Men tabet kommer det selv til at bære!

Banker og sparekasser kender selvfølgelig juraen på dette område, og derfor forlanger de typisk at få en selvskyldnerkaution fra dine forældre.