349 Smidt ud hjemmefra

Hvis du skulle komme så meget på kant med dine forældre - eller din forælder, såfremt du kun bor hos den ene af dem - at du bliver smidt ud eller presset ud hjemmefra, skal socialforvaltningen hjælpe dig.

Henvender du dig til socialkontoret - eventuelt det lokale områdekontor - bliver der foretaget en undersøgelse af, hvorfor du ikke bor hjemme, men tillige har du krav på såvel rådgivning som økonomisk bistand. Anmod socialforvaltningen om:

  1. At den såkaldte børnefamilieydelse samt eventuelle børnetilskud udbetales direkte til dig, da du forsørger dig selv.

  2. Samt at få yderligere økonomisk støtte over bistandsloven.

Umiddelbart vil det imidlertid være umuligt at sige, hvordan socialforvaltningen vil støtte dig, for som det juridiske udgangspunkt er det dine forældre, der har pligt til at forsørge dig. Til gengæld har kommunen pligt til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år lever, og den skal yde økonomisk og praktisk hjælp til enhver, der har behov for det på grund af en såkaldt 'social begivenhed' - fx som at være blevet smidt eller presset ud hjemmefra.

Det bliver derfor dine helt konkrete forhold, der er afgørende for, hvordan socialforvaltningen griber din sag an - og dermed hvordan den vil hjælpe dig.