348 Tidlige ægteskaber

I særlige tilfælde kan du - og selvfølgelig andre unge - få lov til at gifte jer, selv om I endnu ikke er juridisk voksne, dvs. 18 år. Muligheden fremgår af såvel loven om ægteskabs indgåelse som loven om registreret partnerskab, dvs. en slags ægteskab med en person af samme køn.

Som udgangspunkt kan et tidligt ægte- eller partnerskab kun indgås, såfremt dine forældre og statsforvaltningen vil give deres samtykke. Hvis den ene af dine forældre er død, sindssyg, åndssvag eller uden del i forældremyndigheden, eller hvis hans eller hendes erklæring ikke kan indhentes uden særlig vanskelighed eller forsinkelse, er den andens samtykke tilstrækkeligt.

Statsforvaltningen kan tillade et ægteskab, selv om den ene eller begge dine forældre siger nej. Nemlig hvis statsforvaltningen skønner, at der ikke er rimelig grund til nægtelsen.

Da statsforvaltningen har det afgørende ord i alle sager, hvor en ung ønsker at indgå ægte- eller partnerskab før sit 18 år, kan der ud fra alle de hidtidige sager uddrages nogle vejledende retningslinier for, hvornår en sådan tilladelse - også kaldet et kongebrev - kan forventes givet.

Hvis du er en spirende mand - eller hvad man nu kan kalde en dreng på 15 til 18 år - vil du sandsynligvis få afslag på en ansøgning om at indgå ægte- eller partnerskab. I hvert fald skal der en ekstra overbevisende grund til, før statsforvaltningen siger ja til et sådant ægteskab.

Men er du en spirende kvinde, får du statsamtets tilladelse, såfremt du er fyldt 15 år og er gravid eller allerede har født et barn. Og det vil være underordnet, om du ønsker at gifte dig med barnets far eller en anden mand, blot vedkommende er over 18 år.

Ligeledes vil du som kvinde få tilladelsen, når du er 16 år og bor sammen med din ældre kæreste i jeres egen bolig, fx en lejlighed eller et hus. Er du fyldt 17 år, får du næsten altid tilladelse til at indgå ægteskab.

Statsforvaltningen skal træffe afgørelsen ud fra de konkrete omstændigheder i hvert enkelt tilfælde, og statsforvaltningen lægger især vægt på den unges personlige, økonomiske og boligmæssige forhold.

Hvis du får tilladelse til at gifte dig, inden du fylder 18 år, bliver du myndig, medmindre statsforvaltningen ved tilladelsen til ægteskabet har truffet bestemmelse om, at du trods indgåelse af ægteskab fortsat skal være umyndig.

Som et juridisk kuriosum kan vi i øvrigt tilføje, at hvis du én gang har fået tilladelse til at gifte dig - fx som 16-årig - kan du lade dig skille og gifte dig igen - fx som 17-årig - uden du skal spørge dine forældre om forlov. En pudsig lovregel, som må anses uden praktisk betydning.

Du kan på emneoversigt nr. 510 finde en oversigt over 8 emner, der alle handler om indgåelse af ægteskab.