346 Seksuelle overgreb i familien

Noget af det værste - efter vores mening - som du og alle andre unge kan komme ud for, er seksuelle overgreb, for det kan give dig nogle ganske alvorlige psykiske eftervirkninger i måske resten af livet. Derfor bør du på ingen måde finde dig i, at voksne - og herunder medlemmer af din familie - forgriber sig seksuelt på dig. Og det ganske uanset, om der har været tale om samleje eller 'anden kønslig omgængelse' - som det kaldes i det juridiske sprog.

Straffeloven indeholder forskellige regler, som skal beskytte dig mod et sådant misbrug eller udnyttelse.

Indtil du fylder 15 år, er det ubetinget forbudt voksne at have samleje eller anden kønslig omgang med dig - og det kan du eventuelt læse mere om i det foregående emne, dvs. emne nummer 345.

Men uanset din alder, fx om du er 14, 16 eller 17 år, er der en række regler, som skal forhindre, at du bliver misbrugt eller udnyttet seksuelt af din familie og dens bekendte. Det gælder blandt andet følgende tre regler, som i omskrevet form fastslår følgende:

  1. Hvis en af dine forældre eller bedsteforældre har samleje eller anden kønslig omgang med dig, kan vedkommende straffes med fængsel i op til seks år.

  2. Hvis en af din families bekendte, et familiemedlem eller andre skaffer sig samleje eller anden kønslig omgang med dig ved indirekte at true eller presse dig til det, kan vedkommende straffes med fængsel i op til fire år.

  3. Og hvis en af dine adoptivforældre, stedforældre, plejeforældre eller andre voksne, som tager sig af din opdragelse eller uddannelse har samleje eller anden kønslig omgang med dig - inden du fylder 18 år - kan vedkommende straffes med fængsel indtil fire år.

Selv om du måske føler dig 'medskyldig' eller 'skamfuld' over det skete, har du juridisk set god grund til at gå videre med sagen. Måske til socialforvaltningen, en ungdomsrådgivning eller direkte til politiet. Du har intet forkert gjort, men det har den eller de pågældende voksne - og derfor kan de straffes.

I flere større byer - blandt andet København og Århus - findes der private og gratis rådgivninger, hvor du uden at opgive navn eller andet kan komme til at tale med andre, som har været udsat for incest eller anden form for seksuelt misbrug. Du kan få telefonnumre samt adresser hos den lokale Kommune-Information.