167 Nærmeste Familie-advokat

Når du får brug for en advokat, kan du gribe sagen an på mange forskellige måder.

Du kan søge på  et bynavn og ordet advokat på google og så vælge din advokat helt tilfældigt fra søgeresultaterne, men denne fremgangsmåde kan vi bestemt ikke anbefale.

Mens det tidligere var således, at næsten alle advokater tog sig af næsten alle typer sager, er der i de senere år sket en udpræget specialisering. Det hænger naturligvis sammen med, at det ikke er menneskeligt muligt for den enkelte advokat at følge med i udviklingen inden for alle juraens mange områder.

Der findes ikke en egentlig specialist-anerkendelse blandt advokater på samme måde som kendes fx. blandt læger, og du kan ikke altid se, hvilke områder den enkelte advokat har valgt som sine specialer.

Skal du have bistand i en familieretlig sag, gør du klogt i at finde frem til en advokat, som har valgt familieret som sit interesseområde, frem for en advokat som fx. normalt beskæftiger sig med varemærkeret eller selskabsret.

Det Danske Advokatsamfund har lagt en advokatfortegnelse ud på på Internet. Her kan du finde oplysninger om landets 4.000 advokater. Du kan søge på både navn, by, postnummer og de hovedarbejdsområder, som den enkelte advokat eller det enkelte advokatfirma beskæftiger sig med.

Du kan også rette henvendelse til advokatvagten i den by, du bor. Den advokat, som du kommer til at tale med, vil næsten altid kunne give dig navnene på nogle bestemte advokater, som har sager af den type, som du står med, som deres specielle arbejdsområde. Du kan læse mere om advokatvagterne på emne nr. 162.

Du kan også søge på nettet efter advokater.  Prøv f. eks. www.findadvokat.com, hvor du gratis kan indhente tilbud fra 3 forskellige advokater.

Sidst - men ikke mindst - kan vi henvise til Danske Familieadvokater, som blev stiftet d. 24.11.2004. Foreningen af Familieretsadvokater (FAF), som har eksisteret i over 25 år, blev i november 2008 blevet lagt sammen med Danske Familieadvokater. Du kan via foreningens hjemmeside finde frem til en advokat, som er medlem af denne forening.

Der er i øvrigt mange advokater, som slet ikke påtager sig familieretlige sager, da de arbejder med helt andre områder. Disse advokater vil naturligvis henvise dig til en anden advokat, som kan hjælpe dig i din familieretlige sag.

Du kan i øvrigt skrive til os og fortælle, hvad sagen drejer sig om. Vi vil da søge at henvise dig til en eller flere advokater i dit lokalområde, som vi kender og kan anbefale. Du kan blot bruge vor brevkasse. Vi har haft mange af den slags henvendelser.