Kan jeg kræve erstatning for fald i uafmærket udgravning?

I forbindelse med en skade på vores kloaksystem på vores egen private grund udførte en entreprenør reparationen. Skaden blev besigtiget af forsikringsselskabet og entreprenøren i fælleskab, og da systemet stadig til en vis grad fungerede blev der ikke fastsat endelig termin for den pågældende reparation.

Entreprenøren startede reparationen ca. 2 måneder efter besigtigelsen uden at informere os (husets beboere). Reparationen omfattede naturligvis en opgravning. Denne blev lavet umiddelbart i forbindelse med vores cykelskur, der befinder sig bag ejendommen på et meget mørkt område. Opgravningen - der var ca. 1.30 meter dyb og ca. 60 cm. bred - blev ikke afspærret, afmærket eller markeret på nogen måde.

Jeg kom hjem på cykel et stykke tid efter mørkets frembrud og kørte lige ned i den, trykkede nogle ribben og visse af mine ejendele (bukser, attache-mappe etc) blev beskadiget. Den medarbejder, der havde foretaget opgravingen oplyste mig om, at det var normal praksis for opgravninger på privat grund, at man ikke foretog afspærring eller lignende. Kan det være rigtigt?

Har jeg nogen mulighed for at få erstattet mine ejendele?

SVAR:

Da beboerne i ejendommen ikke blev adviseret om opgravningen på forhånd, og da entreprenøren burde have indset det farlige ved et sådant hul i et mørkt område, kan du efter min opfattelse kræve erstatning for beskadigede ejendele samt godtgørelse for svie og smerte.

Send entreprenøren et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du kræver dit tab erstattet samt godtgørelse for svie og smerte.

Skriv til entreprenøren, at han er direkte ansvarlig, men at han kan anmelde skaderne til sit forsikringsselskab, hvis han har et sådant.

Sørg i øvrigt for at få dokumentation for den uafmærkede opgravning - evt. fra andre beboere i ejendommen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund