Er  opsigelse af funktionær ugyldig?

Er en skriftlig opsigelse fra arbejdsgiver til funktionær gyldig uden underskrift?

Jeg ved godt, at en skriftlig opsigelse kun er et såkaldt bevisbyrdekrav, men hvis den nu er skriftlig, skal den så ikke underskrives af en i virksomheden, der har beføjelse til at opsige?

Når den er afsendt som anbefalet brev til funktionæren tæt på udgangen af en måned, men funktionæren først har modtaget det anbefalede brev efter månedsskiftet, er det så afsendelses- eller modtagelses-tidspunktet, der afgør opsigelsestidspunktet?

Den er påståeligt også sendt som almindeligt brev, men hvis dette ikke er modtaget, er det vel det anbefalede brev, der afgør sagen?

SVAR:

Opsigelsen skal være kommet frem til funktionæren senest før månedsskiftet, og bevisbyrden herfor er arbejdsgiverens. Det er ikke et krav at en opsigelse er underskrevet. Jeg går ud fra, at den, der tegner arbejdsgiveren, ønsker opsigelsen gennemført. 

Spørgsmålet, om opsigelsen er kommet rettidigt frem, er et bevisspørgsmål, som det påhviler arbejdsgiveren at løfte. Hvis det anbefalede brev indeholder angivelse af, at der tillige er fremsendt en opsigelse med almindelig postforsendelse, og er der lagt meddelelse om det anbefalede brev i postkassen rettidigt (altså før månedsskiftet), så er der en formodning for, at det almindeligt fremsendte brev er fremkommet rettidigt. 

Nu er det mest almindeligt er bruge postafleveringskvittering, når man fremsender skriftlige opsigelser, fordi man derved sikrer sig beviset for, at brevet er kommet rettidigt frem. Det sker ved, at posten kvitterer med dato og tidspunkt for, hvornår brevet er afleveret til adressaten. Afsenderen får tilsendt kvitteringen. Når arbejdsgiver har undladt at anvende denne bevissikre opsigelsesmetode, kan det efter min vurdering i den aktuelle sag blive svært for arbejdsgiver at løfte beviset for, at opsigelsen er kommet rettidigt frem.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk