Kan jeg få erstatning for udgifter til fysioterapeut?

I en trafikulykke er jeg kommet til skade på cykel. Bilisten har fået hele skylden.

Kan jeg kræve, at hans forsikring betaler optræning hos fysioterapeut, samt transport frem og tilbage?

Jeg er ikke i stand til at køre bil, så det må blive taxa.

SVAR:

Såfremt der er en ansvarlig skadevolder har man som tilskadekommen mulighed for at rejse krav om en bred vifte af forskellige erstatnings- og godtgørelsesposter.

Såfremt man efter tilskadekomsten har brug for fysioterapi - eller har andre behandlingsudgifter så kan man søge disse dækket hos ansvarsforsikringsselskabet. Man skal dog først, som led i den generelle tabsbegrænsningspligt, søge omkostningerne dækket hos eget ulykkesforsikringsselskab, såfremt man har tegnet forsikring.

Transportomkostninger til og fra behandlingssted kan ligeledes søges dækket i det omfang transportomkostningerne forbundet hertil vurderes som nødvendige og rimelige og der i øvrigt er tabsbegrænset mest muligt. Det betyder, at der som altovervejende hovedregel dækkes for omkostninger til offentlig transport til en behandler i rimelig afstand fra bopælen.

Når der er tale om en ansvarlig skadevolder, har du tillige ret til dækning af rimelige advokatomkostninger.

Med venlig hilsen

Tove Nyström

Havnevej 19,

4300 Holbæk