Hvordan får jeg erstatning, når jeg på cykel er blevet kørt ned af en bil?

Jeg er på cykel blevet kørt ned af bilist, som af politiet har fået hele skylden.


Jeg har skrammer og hudafskrabninger på hoved og krop. Min skulder kan jeg ikke bruge, og jeg har fået hjernerystelse.

Hvordan skal jeg forholde mig i forhold i erstatning vedr. ødelagt tøj, cykel samt legemlige skader?

SVAR:

Såfremt der ved tilskadekomst er en ansvarlig skadevolder, har den tilskadekomne ret til erstatning for følgerne efter personskaden. I det konkrete tilfælde kan kravet rettes mod bilens ansvarsforsikring.

Man har som tilskadekommen ret til dækning for svie- og smerte i de dage man er sygemeldt eller at betragte som syg.


Såfremt man ikke opbærer fuld løn i sygeperioden har man endvidere ret til tabt arbejdsfortjeneste. 


Er der tale om varige helbredsmæssige følger har man ret til godtgørelse for varigt mén og såfremt arbejdsevnen, herunder indtjeningsevnen bliver varigt nedsat som følge af skaderne efter ulykken, kan man kræve erstatning for tab af erhvervsevne.


Man kan også kræve medicin og behandlingsudgifter dækket i det omfang egne forsikringer ikke dækker. Årsagen til dette er, at man som tilskadekommen har en tabsbegrænsningspligt, hvilket betyder at såfremt man har forsikringer der dækker tingskader (herunder ødelagt tøj, briller eller cykel), medicin eller behandlingsudgifter så skal der først søges dækning ved eget forsikringsselskab.


Ansvarsforsikringen dækker også rimelige advokatomkostninger.

Med venlig hilsen

Tove Nyström

Havnevej 19,

4300 Holbæk