Har min svigersøn ret til advokatbistand efter arbejdsulykke?

Min svigersøn har været ude for en arbejdsulykke, hvor han fik savet din finger af.

Har han ret til advokathjælp fra mesters ulykkes/ansvarsforsikring eller hvordan er han stillet, og hvad gør han for at søge erstatning?

SVAR:

Din svigersøn bør kontakte sin fagforening, hvis han er medlem af en sådan, idet han i givet fald formodentlig vil være berettiget til gratis juridisk medlemsservice.

Er han ikke medlem, så bør han kontakte en advokat, der har speciale i personskadeerstatning.  Advokaten vil rådgive om erstatningsmulighederne, og om de muligheder, der består for at opnå retshjælp. Det er vigtigt at sagen håndteres korrekt fra en start.

Der skal ske korrekt anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen og til mesters erhvervsansvarsforsikringsselskab. Det er også vigtigt at foretage anmeldelse til eventuel ulykkesforsikring(er).

Hvis arbejdsgiver er ansvarlig for skaden, eksempelvis ved manglende instruktion og tilsyn med arbejdet, vil han også skulle erstatte rimelige udgifter til advokatbistand i forbindelse med opgørelsen af skaden. Også disse udgifter dækkes da af forsikringsselskabet. I denne situation vil svigersønnen også kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk