Kan jeg få erstatning for fejlbehandlet ledskred i nakken?

Jeg er en 15-årig dreng, som havde et ledskred i nakken for 9 år siden.

Jeg fik fortaget en stivgørende operation i min nakke for at stabilisere leddene. De kunne dog have gået meget bedre til, hvor jeg måske ikke engang havde behøvet den stivgørende operation, hvis lægerne havde opdaget det noget før.

Inden de fandt problemet, havde jeg fået 20 af vekslende grad hold i nakken (det længste varede i 2 måneder). Under denne periode henvendte vi os flere gange til hospitalet. Der blev fortaget de forkerte scanninger, samt blev jeg henvist til en behandling, som forværrede min tilstand: fysioterapi....

Jeg var til læge om problemet allerede som 1-årig. Og jeg bliv opereret efter 20 tilfælde som 6-årig. Jeg blev indlagt adskillige gange uden at, de havde opdaget problemet....

I dag går jeg rundt, og er træt i min nakke 24/7, jeg har desuden udtalt bevægeindskrænkning.

Er der en mulighed for nogen form for erstatning?

SVAR:

Alle mennesker, som bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er i dag omfattet af en offentlig erstatningsordning, som gør det muligt at blive tilkendt erstatning, såfremt man kommer til skade i behandlingssystemet. Man har således mulighed for at få erstatning, hvis man kommer til skade i forbindelse med behandling, undersøgelser eller ved brugen af lægemidler. Man kan både få erstatning for fysiske og psykiske skader. Forsinket diagnosticering af en korrekt skade kan ligeledes medføre adgang til erstatning.

Adgangen til erstatning vedrørende ældre skader er desværre nogle gange begrænset af regler vedrørende forældelse. Skader indtrådt før 2007 forældes som udgangspunkt 5 år efter kendskabet til skaden. Skader indtrådt efter 2007 forældes 3 år efter kendskabet til skaden. Der gælder dog en forældelsesfrist på 10 år fra skadesdatoen for alle skader. Fristen på 10 år er absolut og kan derfor ikke fraviges selvom skaden først viser sig mere end 10 år efter behandlingen.

Du har for 9 år siden fået foretaget en stivgørende operation i din nakke som følge af gentagne ledskred. Du oplyser, at operationen muligvis ikke var nødvendig og at dine gener i dag kunne være meget mere begrænsede såfremt behandlingen i sin tid var blevet optimeret og årsagen til dine gener opdaget langt før. Det er min opfattelse ud fra det beskrevne, at du grundet den absolutte forældelsesfrist er afskåret fra adgangen til erstatning for det der er sket for mere end 10 år siden.

Adgangen til at få anerkendt en patientskade kræver ikke, at der skal være tale om en lægefejl eller behandlingsfejl. Der ydes erstatning hvis en skade er forvoldt på en af følgende måder:

  1. Hvis en erfaren specialist på det pågældende område, ville have handlet anderledes, og skaden derved ville være undgået.

  2.  
  3. Hvis skaden skyldes svigt i teknisk apparatur eller redskaber som er brugt ved behandling eller undersøgelse.

  4.  
  5. Hvis der som følge af en undersøgelse eller behandling indtræder komplikationer som er mere omfattende end hvad en patient med rimelighed må tåle eller

  6.  
  7. Hvis skaden kunne være undgået med en anden behandlingsteknik eller metode som ville have været lige så effektiv.

Kravene for at få anerkendt en patientskade er forholdsvis beskedne og kræver alene, at man ikke har fået den bedst mulige behandling og derfor har pådraget sig en skade.

Såfremt det i din sag kan dokumenteres, at operationen ikke var den bedst mulige behandling for dine nakkegener på tidspunktet for operationen eller at operationen skulle være sket før, men indenfor de seneste 10 år og at du har fået kendskab til dette indenfor de seneste 3 år, er det min opfattelse, at der i dit tilfælde kan være tale om en patientskade som kan anerkendes.

 

 

Med venlig hilsen

Tove Nyström

Havnevej 19,

4300 Holbæk