Hvad er straffen for at drive hjemmebrænderi?

Hvordan straffer man hjemmebrænderi?

Jeg vil gerne vide, hvad strafferammen er.  Er det en lille bøde, eller vil man se på mængden som der er fremstillet?

 - og kan man anmelde nogen anonymt? 

Hvordan vil politiet i givet fald "tage på fersk gerning".?

Svar

Ifølge lov om spiritusafgifter § 31, stk. 3 er strafferammen som følger:

”Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder…”

Straffen afhænger af mængden. Ved små mængder spiritus vil straffen være en bøde.

Du kan udmærket foretage en anonym anmeldelse, fx ved at sende politiet et brev med din mistanke

Det er strafbart at fremstille og sælge spiritus uden de krævede tilladelser, men jeg kan selvsagt ikke vide, hvordan politiet vil behandle en anonym anmeldelse om et hjemmebrænderi.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk