Kan man kræve fratrædelsesgodtgørelse, hvis man selv siger op efter mere end 18 års ansættelse?

Såfremt en medarbejder, der har været ansat i en virksomhed med en samlet anciennitet på 18 år, selv opsiger sit job, har pågældende så mulighed for at påberåbe sig et krav om 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærloven eller er fratrædelsesgodtgørelsen "kun" relevant når medarbejderen opsiges af virksomheden

SVAR:

Man har ikke som medarbejder krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis man selv opsiger sin stilling som funktionær, men kun hvis man selv opsiges.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk