Hvad er straffen for spirituskørsel som 17-årig?

Hvad er straffen for at køre bil som 17 årig med en promille på 0.7 ?

Svar:

Jeg går ud fra, at den 17 årige ikke har nogen særlig indkomst.

Bøden for at køre uden kørekort vil i så fald være på 2.500 kr.

Bøde for spirituskørsel  vil være på 1.500 kr (minimumsbøde)

I alt en bøde på 4.000 kr.

Dertil kommer en betinget  frakendelse af kørekortet i 3 år.

 

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@askt.dk