Er det lovligt, at præmien på vores villaforsikring forhøjes med 32%?

Vores forsikringsselskab har fremsent et varsel om præmiestigning på vores villaforsikring fra 1. maj - en stigning fra kr 5006 til kr 6602, en stigning på næsten 32% - argumentet er sommerens skybrud, stigning i antal af rør- og brandskader. (Vi har ikke haft skader).

Er det lovligt med så stor en stigning ?

Kan vi gøre noget, ud over at skifte forsikring ?

SVAR:

Dansk lovgivning indeholder ikke regler om de stigninger, som private selskaber, fx et forsikringsselskab, må varsle over for deres kunder.

Varslingen skal derimod overholde de vilkår, der fremgår af jeres aftale med selskabet.

I disse vilkår er der sædvanligvis intet til hinder for, at forsikringsselskabet kan varsle store stigninger, og det vil som oftest være ensbetydende med, at I får ret til at opsige aftalen og skifte til et andet forsikringsselskab, hvis I skulle ønske det.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk