Kan en funktionær kræve fratrædelsesgodtgørelse efter 14 års ansættelse, når forretningen har skiftet ejer?

Hvis en ansat funktionær bliver opsagt efter 14 års uafbrudt ansættelse i samme forretning, uanset forretningen har skiftet ejer en gang, har vedkommende så krav på fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærloves § 2a, eller kan indehaveren hævde, at ansættelsens længde følger ejeren og derved undgå godtgørelse.

SVAR:

Nej, da ny arbejdsgiver overtager samtlige forpligtelser, herunder den ansattes anciennitet, er svaret her helt utvivlsomt, at arbejdsgiver skal betale lønmodtageren fratrædelsesgodtgørelse i henhold til § 2a. Dette følger af lov om virksomhedsoverdragelse.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk