Har jeg som rengøringsassistent på deltid i 16 år krav på fratrædelsesgodtgørelse?

Jeg har i de sidste 16 år haft et ekstra job som rengøringsassistent. Arbejdstiden er fastsat til 3 timer pr. dag mandag til lørdag, i alt 18 timer pr. uge.

I min kontrakt under opsigelse står der skrevet : Under ansættelse gælder opsigelsesvarslet i henhold til funktionærloven.

Jeg er blevet sagt op med 6 måneders varsel, men de mener ikke at jeg er berettiget til 2 mdr. fratrædelsesgodtgørelse.

Jeg har kontaktet firmaet og fået den besked - at det kommer an på, hvordan man fortolker funktionærloven.

Kan I venligst oplyse mig om, hvem der har ret i denne sag.

SVAR:

Rengøring er ikke funktionærarbejde, og derfor gælder funktionærloven kun, hvis det er aftalt. Det kan sagtens aftales, at man bruger loven f.eks. i tilfælde af opsigelse, men det betyder ikke, at loven finder anvendelse på andre områder, eksempelvis retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Dit spørgsmål afhænger derfor af indholdet af din ansættelseskontrakt. Det forhold, at der i kontrakten står, at du ved opsigelse har et varsel som i funktionærloven, betyder ikke, at du har ret til fratrædelsesgodtgørelse, løn under sygdom eller andre rettigheder, der gælder for funktionæransatte.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk