Hvad er straffen for spirituskørsel med en promille på 2,89?

1. Hvad er straffen for spirituskørsel - førstegangs tilfælde, promille på 2,89, ingen personskade? Min mand kørte 100 m og kørte ind i en betonklods.

2. Vil I anbefale at han får en advokat?

3. Kan vi/eller en advokat gøre noget for at fremskynde sagsgangen og dermed afgørelsen? (Min mand vil aftjene sin straf hurtigst muligt).

Svar:

Straffen er 20 dages fængsel.

Kan dog- hvis ikke tidligere betinget dom herom - ændres til en betinget dom med samfundstjeneste eller alkoholistbehandling.

Kørekortet frakendes ubetinget i 3år – der må ikke køres bil i denne periode, og efter 3 år kan kørekortet generhverves efter ny køreprøve.

Hvis betinget dom bliver der også idømt en tillægsbøde på en måneds nettoløn.

Det er normalt ikke nødvendigt med en forsvarer i en sådan sag, der er meget fast praksis på området.

Der kan ikke gøres noget for at få fremskyndet sagen, men når promillen er over 2,0 inddrages kørekortet normalt ved udløb af den  midlertidige inddragelse

Politiet er meget bagud p.t., og jeg har kendskab til sager der først er behandlet efter mere end et halvt år.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk