Har min far mistet valgretten som følge af et økonomisk værgemål?

Min far blev nægtet ret til at stemme ved det netop afholdte kommunevalg.

Min far er under økonomisk værgemål, men berører det stemmeretten?

Han mener selv, der må være sket en fejl. Han stemte ved sidste folketingsvalg uden problemer.

Min far fik forklaret, at han ikke var på valglisten.

Valgformanden ringede til folkeregisteret og fik forklaret, at han var under formynderi og derfor ikke havde stemmeret.

Folkeregisteret siger, at det er retten, der bestemmer, hvem der må stemme. De får indberetninger fra retten om, hvem der skal stryges af listen.

Noget tyder på, at der kan være sket en fejl.

Så her kommer mine spørgsmål:

Mister man sin stemmeret, fordi man har en økonomisk værge?

Eller er der forskel på de forskellige former for værgemål?

SVAR:

Ifølge grundlovens § 29, stk. 1 mister man valgretten, hvis man bliver umyndiggjort

Udtrykket umyndiggørelse blev afskaffet pr d. 01.01.1997 ved indførelsen af værgemålsloven, som opererer med økonomisk eller personligt værgemål uden handleevnefratagelse og med handleevnefratagelse

Det er kun værgemål med handleevnefratagelse, som sidestilles med umyndiggørelse, og som derfor medfører tab af valgret.

Jeg må gå ud fra, at din far er under værgemål med handleevnefratagelse, og at dette er årsagen til, at han ikke fik lov til at stemme.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600