Forældes socialbedrageri på 5 år?

Kan I svare mig på, om der er forældelsestid på sager om socialt bedrageri? 

Hvis det er noget, som er ældre end 5 år?

Svar:

Forældelsesfristen for socialt bedrageri må anses for at være 10 år, regnes fra den dag den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt.

Strafferammen for socialt bedrageri er normalt fængsel 1 år og 6 måneder – hvilket isoleret betragtet vil medføre forældelse efter 5 år.

Der er imidlertid en mulighed for at straffen kan stige til 8 år, hvis skærpende omstændigheder.

Det er denne strafferamme, der er afgørende, selv om der i den konkrete sag måske ikke er skærpende omstændigheder.

Med en strafferamme på 8 år er forældelsesfristen 10 år.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk