Hvad er straffen for påkørsel af fodgænger i fodgængerfeltet?

Jeg er blevet anklaget efter færdselsloven §118, jf .§ 27, stk.7. Ydermere vil anklageren nedlægge påstand om frakendelse af førerretten, jf. §125, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4.

Forseelsen er sket for ca. 13 måneder siden, så det er ved at være noget siden.

Jeg har intet hørt siden den gang . Jeg har selv haft ringet til politiet, hvor man fortalte mig, at det ikke så så skidt ud endda, da der var flere vidner, der støttede min forklaring på aftenen for det skete.

Nu kommer dette anklageskrift så lang tid efter. Hvordan skal jeg forholde mig til alt dette, da jeg må erkende, at det er kommet som lidt af en overraskelse ?

Hvordan er endvidere erfaringen med denne slags sager vedr. dom og evt. bødestørrelse ?

Er der en logisk forklaring på, hvorfor anklageskriftet kommer nu. Er det fordi man mener man kan få mig dømt eller er det bare noget man ifølge loven skal gøre for at følge loven.

Og hvad vil det sige at det er en sag uden domsmænd ?

Svar:

Med de §§ du er sigtet for at have overtrådt – så har du ramt/påkørt en fodgænger i et fodgængerfelt (fodgængerovergang).

I denne type sager bliver førerretten ofte betinget frakendt.

Der skal have været tale om en speciel situation for at undgå en betinget frakendelse.

Jeg har haft en sag, hvor en fodgænger kom løbende ud foran bilen – kunne ikke ses af bilisten p.g.a. parkerede biler. Da undgik bilisten frakendelse. Hvis fodgængeren kun var gået ud i fodgængerfeltet var førerretten nok blevet frakendt betinget. Dette er begrundet med at bilisten skal nedsætte sin hastighed hvis fodgængerfeltet ikke kan ”overskues”.

Jeg kender ikke sagen, men hvis det er en ”standardsag” vil bøden nok blive på 1.500 kr. Betinget frakendelse i 3 år fra endelig dom.

Politiet er meget bagud med sagsbehandlingen, så jeg mener ikke du skal lægge noget i, at sagen først kommer for nu.

I en sag som din skal der ikke medvirke domsmænd, § 125 stk. 1, nr. 1 er ”kun” betinget frakendelse - så skal der ikke medvirke domsmænd. Der er kun en dommer (juridisk dommer).  

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk