Hvem bærer ansvaret, når labrador, der ikke er i snor, bliver overfaldet af en schæfer?

Vor nabo har en dejlig labrador, der er 7 år gammel. Den har været gennem politiskolens træning og er derfor meget velafrettet. Vi bor på en stille lukket villavej, hvor der aldrig kommer andre biler end de 6, der hører til på vejen.

Naboen var ude for at lufte hunden og gik som sædvanligt uden snor med hunden ved sin side. Vor genbo passede en schæferhund for deres datter – og da naboen passerede genboens indkørsel kom schæferhunden stormende ud og overfaldt labradoren. Nabokonen prøvede at kalde labradoren til sig, men den var ude af stand til at lystre, da schæferen havde bidt sig fast i nakken af den.  Ved naboens råb løb jeg til og det samme gjaldt genboen. Han sparkede sin hund og jeg sprang ind mellem de 2 hunde og tog fat i Labradoren. 

Den virkede meget glad for at være sluppet fri for den anden hund og var rolig og glad. Jeg checkede den for skader men kunne ikke umiddelbart se noget andet end at den var våd i nakken. Genboen sagde, at det var da godt og så gik han med sin hund.

Dagen efter viste naboen mig så labradorens halsbånd,  et ret nyt bredt godt læderhalsbånd. Det bar tydelige mærker af schæferens tænder.

2 dage senere viste det sig, at labradoren havde fået nogle sår, der nu begyndte at væske.  Naboen gik til dyrlægen, der behandlede hunden i 3 omgange. Den har det nu fint, men det kostede ca kr. 1600.

Da naboen gik til genboen fik hun den besked, at labradoren ikke var i snor og at schæferen også var blevet bidt, så han havde ikke til sinds at skulle betale noget.

Det undrer mig. Naboen agter ikke at gå videre juridisk, men det giver jo en meget dårlig stemning på vejen.  Jeg mener helt klart, at det er genboens ansvar.

At labradoren ikke var i snor mener jeg er sagen uvedkommende. Jeg nægter at tro, at schæferen ville være stoppet op da den så snoren og så være lusket tilbage uden at gøre noget.

At schæferen har fået et bid er vel naturligt;  labradoren vil rent instinktivt forsøge at forsvare sig.  Schæferen havde ikke fået noget bid, hvis den var blevet inde på deres egen grund.

Kan I venligst give jeres kommentarer til dette?

SVAR:

Efter min vurdering skal ejeren af schæferen betale fuld erstatning, for der er ikke tale om egen skyld hos ejeren af labradoren i denne sammenhæng.

Hvis ejeren fortsat nægter at betale, kan jeres nabo forsøge at få sin hundeansvarsforsikring til at hjælpe med sagen mod ejeren af schæferen.

Her får du de relevante regler i hundelovens § 8:

”Besidderen af en hund er forpligtet til at erstatte den skade, hunden forvolder. Oplyses det, at den skadelidende har medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller helt bortfalde.

Stk. 2. Det påhviler besidderen af en hund at holde den ansvarsforsikret. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1”.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk