Hvad er straffen for kørsel med både spiritus og euforiserende stoffer i blodet?

En bekendt har været meget uheldig og har begået en dum fejl.

Hvad er straffen for spirituskørsel med en promille på 0,65 og samtidig euforiserende stoffer i blodet?

- og hvad koster en retsmedicinsk undersøgelse lavet i forbindelse med undersøgelse af blodprøve ?

Det skal lige nævnes at vedkommende ellers har en ren straffeattest.

Svar:

Bøden for spirituskørslen er en nettomånedsløn gange promillens størrelse. D.v.s. at bøden bliver er på 65 % af en nettomånedsløn.

Bøden for kørsel med euforiserende stoffer i blodet er en halv måneds nettoløn.

Bøderne bliver lagt sammen.

Nettomånedslønnen fastsættes til 1.000 kr. for hver 25.000 kr. i årlig bruttoindtægt.

Hvis den årlige bruttoindtægt er på f.eks. 300.000 kr., så er nettomånedslønnen 12.000 kr.

Da begge overtrædelser er sket ved et kørselsforløb, vil der alene ske en betinget frakendelse af kørekortet – forudsat at der ikke er skærpende omstændigheder.

Omkostningerne til retsmedicinske undersøgelser er normalt på få tusinde kroner.

 

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk