Er en aldersgrænse på 60 år for bestyrelsesmedlemmer gyldig?

Jeg fik ved indgåelse af en direktørkontrakt for et års tid siden at vide, at aldersgrænser (hvornår skal man gå på pension - f.eks. 60 år) ville blive ulovlige, og når og hvis det stod opført i ansættelseskontrakter, ville bestemmelsen automatisk ophøre at have gyldighed (man behøvede for så vidt ikke at fjerne bestemmelsen - for den var automatisk ugyldig).

Gælder en sådan bestemmelse også for f.eks. vedtægter for bestyrelser (hvornår skal medlemmer gå af) og betyder det, at man ikke behøver afholde generalforsamling for at få fjernet en aldersgrænse i vedtægten (vedtægtsændringer kræver normalt altid vedtagelse på generalforsamling, men denne er vel pr. automatik ugyldig), således at man blot kan se bort fra bestemmelsen?

SVAR:

Loven om forskelsbehandling gælder for ansatte på arbejdsmarkedet. Det er korrekt, at en bestemmelse i en ansættelseskontrakt om, at lønmodtageren skal stoppe, før han/hun fylder 70 år, vil være ugyldig.

Men en tilsvarende bestemmelse gælder ikke for almindelige bestyrelsesmedlemmer i en virksomhed. Her kan der lovligt aftales en lavere aldersgrænse. Bestemmelsen er med andre ord gyldig, indtil vedtægterne bliver ændret.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk