Hvad er straffen for tyveri af 50.000 kr. fra ens arbejdsgiver?

Hvad er straffen for tyveri fra ens arbejdsgiver?

Hvis der er stjålet for et estimeret beløb på kr 50.000,00, hvad vil straffen i givet fald så være?

Svar:

Straffen er nok ca. 4 måneders fængsel.

Der er dog flere domme vedr. tyveri i denne størrelsesorden, der er gjort betingede af udførelse af samfundstjeneste.  (i denne sag nok ca. 80 timers samfundstjeneste)

Man skal have gode personlige forhold for at få dommen gjort betinget af samfundstjeneste.

For at vurdere dette skal der udarbejdes en såkaldt § 808-erklæring.

At en dom er betinget betyder, at den ikke skal afsones - hvis betingelserne overholdes - udfører samfundstjenesten og ikke begår ny( lignende) kriminalitet i prøvetiden.

Omstændighederne ved tyveriet skal dog kendes for at det endeligt kan vurderes, hvad straffen må forventes at blive udmålt til.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk