Hvilken straf får min 16-årig søn for at have benyttet en 18-årigs pas for at komme ind på et diskotek?

Min søn på 16 år har været i byen. Han låner et pas af en kammerat på 18 år. Han viser den for at komme ind på et værtshus, indgangskontrollen afviser og tilbageholder ham og tilkalder politiet. 

Der er ingen problemer/ballade, men politiet optager rapport for dokumentfalsk. 

Hvad er konsekvensen og er der nogle muligheder for tiltalefrafald, da han aldrig tidligere har været i konflikt med loven.

Svar:

Din søn har ikke begået dokumentfalsk, men derimod overtrædelse af straffeloven § 174, som lyder slåedes:

Den, som i retsforhold gør brug af et ægte dokument som vedrørende en anden person end den, hvem det virkelig angår, eller på anden mod dokumentets bestemmelse stridende måde, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Der er en fuldstændig identisk sag fra Vestre Landsret i 2007. Her fik den unge 10 dagbøder af 100 kr. – i alt 1.000 kr. i bøde.

I denne sag var den unge 17 1/2 år, så din søn skal ikke have en større bøde.

Sagen vil være anført på din søns straffeattest i 1 år fra bødevedtagelsen på den private straffeattest, og 2 år på den offentlige straffeattest (til brug over for offentlige myndigheder m.v.).

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk