Skal der betales løn under akutte lægebesøg?

I henhold til § 5 i funktionærloven er sygdom lovligt forfald. Vil det sige, at det er arbejdsgiveren der skal betale for ansattes besøg hos lægen?

Det drejer sig om en person, der har været ansat i virksomheden i 5 måneder, og vedkommende har haft 2 halve fridage til lægebesøg.

SVAR:

Hvis der er tale om akutte lægebesøg, som kan sidestilles med sygdom, skal der betales sædvanlig løn.

Hvis der er tale om lægebesøg, som er aftalt på forhånd, og som reelt kan lægges udenfor arbejdstiden (undersøgelser el. lign.), må medarbejderen selv betale.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk